Thursday, August 20, 2015

घैंटे मारिएपछि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेता केसीले भने-‘यो इन्काउन्टर होइन?(भिडियो सहित)

घैंटे मारिएपछि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेता केसीले भने-‘यो इन्काउन्टर होइन?

घैंटे मारिएपछि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेता केसीले भने-‘यो इन्काउन्टर होइन? घैंटे मारिएपछि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेता केसीले भने-‘यो इन्काउन्टर होइन?

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment