Friday, February 17, 2017

यसरीे पूरा गर्दै छिन् छोरीले- नायक धिरेन शाक्यको अपूरो यात्रा - Artist Dhiren Sakya with Daughters -

यसरीे पूरा गर्दै छिन् छोरीले- नायक धिरेन शाक्यको अपूरो यात्रा - Artist Dhiren Sakya with Daughters -

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment