Friday, February 3, 2017

यस्तो सम्म पनि हुँदो रहेछ! सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुँने । दिपा गौतम । नेपाल आज

यस्तो सम्म पनि हुँदो रहेछ! सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुँने । दिपा गौतम । नेपाल आज

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment